Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trình Đình Dũng đã nhấn mạnh một trong 12 nhiệm vụ trọng tâm của ngành trong năm 2014 là tập trung phát triển nhà ở xã hội...
 

Phát biểu tại Hội nghị Tổng kết công tác năm 2013 sáng 7.1, Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng nhấn mạnh: Một trong 12 nhiệm vụ trọng tâm của ngành trong năm 2014 là tập trung thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản gắn với thực hiện Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia, đặc biệt là nhà ở xã hội, kết hợp với kiểm soát phát triển đô thị theo quy hoạch và kế hoạch.

Bộ trưởng cũng nhấn mạnh cần tiếp tục rà soát, phân loại, điều chỉnh cơ cấu các dự án phát triển nhà ở, dự án khu đô thị mới; đẩy mạnh tăng nguồn cung nhà ở xã hội, nhà ở thương mại có diện tích trung bình và nhỏ, giá bán thấp; tích cực hỗ trợ doanh nghiệp, người dân được tiếp cận gói hỗ trợ tín dụng 30.000 tỷ đồng.

Theo báo cáo, trên địa bàn cả nước hiện có 124 dự án nhà ở xã hội đang được triển khai với quy mô xây dựng khoảng 78.700 căn, trong đó: 85 dự án nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp, quy mô xây dựng trên 51.895 căn hộ, tổng mức đầu tư khoảng 23.822 tỷ đồng; 39 dự án nhà ở xã hội cho công nhân, quy mô xây dựng khoảng 27.000 căn hộ, tổng mức đầu tư khoảng 6.850 tỷ đồng.

Một số dự án nhà ở xã hội có quy mô lớn đã được triển khai phải kể đến như: Đề án nhà ở xã hội tại Bình Dương (của Tổng công ty Becamex IDC) với quy mô 64.000 căn hộ, đáp ứng chỗ ở cho trên 125.000 người, đã hoàn thành 4.700 căn; Dự án nhà ở công nhân khu công nghiệp Nhơn Trạch, Đồng Nai (Tổng công ty IDICO) có quy mô 3.500 căn, đáp ứng 8.000 công nhân; Dự án khu nhà ở xã hội tại Đặng Xá, Gia Lâm, Hà Nội (Tổng công ty Viglacera) có quy mô 1.139 căn, đáp ứng 4.000 người,...

 

“Năm 2014 chú trọng đặc biệt nh� ở xã hội” - 1

 Một trong 12 nhiệm vụ trọng tâm của ngành trong năm 2014 là tập trung phát triển nhà ở xã hội..

Chỉ tính riêng từ đầu năm 2013 đến nay, đã có 15 dự án nhà ở xã hội được triển khai xây dựng mới, trong đó thành phố Hà Nội khởi công 06 dự án, thành phố Đà Nẵng 03 dự án,...). Các chủ đầu tư đã  tiếp nhận 6.018 hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội, đã ký hợp đồng bán 1.050 căn, số còn lại đang tiếp tục triển khai ký hợp đồng.

Hiện trên cả nước có 57 dự án đăng ký chuyển đổi từ nhà ở thương mại sang nhà ở xã hội với quy mô xây dựng khoảng 34.837 căn với tổng mức đầu tư khoảng 20.567 tỷ đồng. Có 62 dự án đăng ký điều chỉnh cơ cấu căn hộ với số lượng căn hộ ban đầu là 31.999 căn hộ, điều chỉnh thành 40.500 căn hộ (tăng 8.501 căn).