Địa chỉ trụ sở : số 5 Lạch Tray, phường Lạch Tray, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

Địa chỉ trụ sở mới: số 175 Cầu Đất, phường Cầu Đất, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

Thời gian thay đổi địa chỉ: kể từ ngày 10 tháng 01 năm 2022


Kể từ ngày 10/01/2022, quý Khách hàng, quý Đối tác vui lòng thực hiện giao dịch và phát hành hóa đơn thanh toán cho Công ty cổ phần Xây dựng và Phát triển đầu tư Hải Phòng theo thông tin như sau:
 
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ HẢI PHÒNG
ĐIẠ CHỈ: SỐ 175 CẦU ĐẤT, PHƯỜNG CẦU ĐẤT, QUẬN NGÔ QUYỀN, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
MÃ SỐ THUẾ: 0200155339

Việc thay đổi địa chỉ Công ty không ảnh hưởng đến các giao dịch, quan hệ, nghĩa vụ kinh tế cũng như việc thực hiện Hợp đồng đã ký kết trước đây. Trong trường hợp cần thiết, quý Khách hàng, quý Đối tác có thể thực hiện ký bổ sung các Phụ lục Hợp đồng kinh tế theo địa chỉ mới này.

Vậy Công ty cổ phần Xây dựng và Phát triển đầu tư Hải Phòng xin thông báo để quý Khách hàng và quý Đối tác được biết và phối hợp giao dịch.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý khách và kính chúc sức khỏe!

CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ PTĐT HẢI PHÒNG
TỔNG GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

NGUYỄN NGỌC THÀNH