iệp hội Bất động sản Việt Nam (VNREA) vừa chính thức thành lập Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam, là tổ chức đại diện cho các doanh nghiệp, sàn giao dịch và cá nhân hoạt động trong lĩnh vực môi giới bất động sản.

 


Các thành viên Hội môi giới ra mắt.

 

Hiện cả nước có gần 1.000 sàn giao dịch bất động sản trong đó có khoảng 30.000 người được cấp chứng chỉ hành nghề môi giới, định giá bất động sản. Hoạt động của các tổ chức cá nhân môi giới bất động sản đã từng bước làm thay đổi thị trường nhưng hiện nay vẫn chưa có chuẩn mực đạo đức cho người hành nghề môi giới cũng như tổ chức để hỗ trợ và bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho họ.

Do đó, Hội các nhà Môi giới bất động sản Việt Nam ra đời sẽ là cơ sở, tạo cầu nối giữa cơ quan quản lý Nhà nước với các nhà môi giới bất động sản, nhằm giúp các cơ quan quản lý nắm bắt được những thông tin phản hồi trực tiếp từ thị trường, để nghiên cứu đề xuất các chính sách phù hợp. Đồng thời nâng cao chất trình độ, chất lượng và tạo dựng hệ thống môi giới chuyên nghiệp. Từ đó tăng cường tính minh bạch, hiệu quả của hoạt động môi giới bất động sản, từng bước hoàn thiện cơ cấu thị trường. Đây cũng là cơ sở để những người làm nghề được bảo vệ, liên kết, chia sẻ thông tin, trao đổi kinh nghiệm, tăng cường hiệu quả hoạt động, mở rộng quan hệ sản xuất kinh doanh, xúc tiến thương mại.

Hội trực thuộc Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, hoạt động theo pháp luật Việt Nam và sử dụng pháp nhân, con dấu của Hiệp hội để hoạt động và chịu sự quản lý của Bộ Xây dựng. Hội có tài khoản, có biểu tượng riêng và hạch toán độc lập trong phạm vi quản lý của Hiệp hội. Tổng Thư ký Hội Môi giới bất động sản do ông Nguyễn Văn Đính - Tổng Giám đốc Công ty CP Kinh doanh Phát triển Nhà & Đô thị Hà Nội (Hanhud) đảm nhiệm.

Tất cả các DN môi giới, các sàn giao dịch và các cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề môi giới đều có thể tham gia vào hội này thông qua việc liên hệ trực tiếp về văn phòng VNREA bắt đầu từ hôm nay (30/3).