Sau một thời gian “đóng băng”, thị trường BĐS đã bắt đầu có dấu hiệu khởi sắc từ nửa cuối năm 2013, trong năm 2014 và những tháng đầu năm 2015 tiếp tục đà phục hồi tích cực.

Đó là nhận định của Bộ Xây dựng về thị trường BĐS trong thời điểm hiện nay. Theo Bộ Xây dựng, có được kết quả đó là do việc triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho thị trường BĐS gắn với thực hiện Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia đã đem lại hiệu quả tích cực. Các giải pháp đưa ra được đánh giá là phù hợp với tình hình thực tế của thị trường, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của nước ta trong giai đoạn hiện nay, được các cơ quan quản lý nhà nước, cộng đồng DN, đa số người dân đồng tình ủng hộ và đã phát huy hiệu quả. Đặc biệt, gói hỗ trợ tín dụng 30.000 tỷ đồng là gói hỗ trợ nhằm vào đối tượng người nghèo, tạo điều kiện để người nghèo có nhà ở đã được xã hội và đông đảo người dân, nhất là người dân nghèo ủng hộ và đánh giá cao.

Theo thống kê, giai đoạn từ 2012 - 2015 khu vực đô thị cần khoảng 700.000 căn hộ nhà ở xã hội (NƠXH), đến năm 2020 sẽ cần thêm khoảng 200.000. Trong đó: Hà Nội cần 111.200 căn; TP.HCM cần 134.000 căn; Đà Nẵng cần 16.000 căn; Đồng Nai cần 95.000 căn; Bình Dương cần 104.000 căn. Riêng nhu cầu NƠXH của cán bộ, công chức 25 bộ, ngành tại khu vực Hà Nội cần khoảng 30.000 căn.

Đến nay, đã có 16 tỉnh, TP trực thuộc Trung ương đã phê duyệt Chương trình phát triển nhà ở (điều chỉnh), các địa phương khác đang tiến hành lập và sẽ phê duyệt trong năm 2015. Các chương trình phát triển NƠXH trọng điểm đạt được nhiều kết quả tích cực, đã giúp cải thiện chỗ ở cho hàng trăm ngàn hộ gia đình, cá nhân có khó khăn về nhà ở, góp phần đảm bảo chính sách an sinh xã hội; diện tích bình quân nhà ở toàn quốc tiếp tục tăng trưởng qua các năm

Cụ thể, Chương trình hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ dự kiến hỗ trợ cho 72.153 hộ, tổng kinh phí khoảng 2.400 tỷ đồng (trong đó ngân sách Trung ương là 2.206 tỷ đồng). Đến ngày 12/3/2015, theo báo cáo của các địa phương đã được tạm ứng kinh phí, số lượng hộ người có công với cách mạng đã được hỗ trợ về nhà ở đạt khoảng 60,6% số hộ cần được hỗ trợ theo kế hoạch.

Chương trình hỗ trợ nhà ở cho các hộ nghèo khu vực nông thôn (chương trình 167): Giai đoạn 1 đã hỗ trợ 530.000 hộ (đạt tỷ lệ 102,2%) so với phê duyệt ban đầu. Hiện nay, Bộ Xây dựng đã xây dựng, trình Chính phủ đề án cho giai đoạn 2 với khoảng 510.000 hộ. Chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long: Giai đoạn 1 đã giải quyết chỗ ở an toàn, ổn định cho 146.000 hộ dân; giai đoạn 2 đã cơ bản hoàn thành đầu tư xây dựng 178/179 cụm, tuyến dân cư và bờ bao (đạt tỷ lệ 99%) và bố trí cho 49.540/56.510 hộ dân thuộc đối tượng thụ hưởng chương trình vào ở (đạt tỷ lệ 88%)...

Về các dự án phát triển NƠXH khu vực đô thị, Bộ Xây dựng cho biết: Đến nay, cả nước đã hoàn thành việc đầu tư xây dựng 102 dự án NƠXH, trong đó có 38 dự án NƠXH cho người thu nhập thấp, quy mô xây dựng 19.680 căn hộ, tổng mức đầu tư khoảng 6.810 tỷ đồng; 64 dự án cho công nhân, quy mô xây dựng 20.270 căn hộ, tổng mức đầu tư khoảng 4.440 tỷ đồng. Trên cả nước đang tiếp tục triển khai 150 dự án NƠXH, trong đó có 91 dự án NƠXH cho người thu nhập thấp, quy mô xây dựng khoảng 55.830 căn hộ, tổng mức đầu tư khoảng 28.500 tỷ đồng; 59 dự án NƠXH cho công nhân với quy mô xây dựng khoảng 66.753 căn hộ, tổng mức đầu tư khoảng 18.100 tỷ đồng.

Nếu như năm 2013, diện tích bình quân nhà ở toàn quốc đạt khoảng 19,6m2 sàn/người (tăng 0,5m2 sàn/người so với năm 2012) thì năm 2014 đạt khoảng 20,6m2 sàn/người. Năm 2014, cả nước đã phát triển thêm được khoảng 0,8 triệu m2 NƠXH, đưa tổng diện tích NƠXH toàn quốc đạt khoảng 1,8 triệu m2.

Có thể nói, các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho thị trường BĐS gắn với thực hiện Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia, đặc biệt là NƠXH theo tinh thần Nghị quyết 02/NQ-CP là hoàn toàn đúng đắn; vừa giúp cho thị trường hồi phục tích cực, vừa đẩy mạnh phát triển NƠXH, giải quyết một cách căn bản nhu cầu nhà ở cho các nhóm đối tượng người dân có khó khăn về nhà ở, được đánh giá là việc làm có ý nghĩa chính trị, kinh tế, xã hội, nhân văn sâu sắc. Tuy nhiên, Bộ Xây dựng nhận định, những khó khăn của thị trường BĐS mới giải quyết được bước đầu, rất cần sự vào cuộc tích cực của các Bộ, ngành, địa phương để tiếp tục tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy thị trường phát triển ổn định, lành mạnh.

Đến nay cả nước đã hoàn thành việc đầu tư xây dựng 102 dự án NƠXH với khoảng gần 40 nghìn căn hộ; Đang tiếp tục triển khai 150 dự án NƠXH với hơn 112 nghìn căn hộ.