Ảnh minh họa.

Theo đó, Bộ Xây dựng nhận định, thời gian qua, Chương trình phát triển VLXKN đã được các địa phương triển khai có hiệu quả. Tuy nhiên, còn một số Sở Xây dựng chưa tổ chức, hoặc tổ chức triển khai thực hiện các văn bản về VLXKN chưa nghiêm túc, thực hiện mang tính hình thức, không quyết liệt. Có Sở tới thời điểm này vẫn chưa cập nhật các văn bản, các tiêu chuẩn… về lĩnh vực VLXKN dẫn đến trong quản lý, điều hành, xử lý các tình huống về việc sử dụng VLXKN ở địa phương còn lúng túng. Ở một số địa phương, khi đầu tư xây dựng công trình bằng vốn Nhà nước đã không sử dụng VLXKN, hoặc đã có thiết kế sử dụng VLXKN sau đó lại thay đổi không sử dụng VLXKN như: Đà Nẵng, Quảng Bình, Bến Tre, Ninh Thuận …

Trước thực trạng đó, Bộ Xây dựng yêu cầu Sở Xây dựng các địa phương tăng cường công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực xây dựng ở địa phương: thẩm tra, thẩm định các dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn; hướng dẫn, kiểm tra giám sát các chủ đầu tư, tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát, đơn vị thi công thực hiện đúng các quy định cũng như văn bản quy phạm pháp luật về VLXKN; đồng thời, tăng cường công tác quản lý, khuyến khích và tạo điều kiện cho các DN đầu tư sản xuất VLXKN, định hướng cho các DN sản xuất VLXKN trên địa bàn áp dụng công nghệ mới vào sản xuất VLXKN, tạo ra sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng, hạn chế sản xuất và sử dụng gạch đất sét nung; hàng tháng, hàng quý, Sở Xây dựng công bố giá các sản phẩm VLXKN trong công bố giá VLXD của địa phương.

Đối với các địa phương chưa xây dựng Kế hoạch tăng cường sử dụng VLXKN và Lộ trình giảm dần việc sản xuất, sử dụng gạch đất sét nung, Sở Xây dựng cần khẩn trương tham mưu cho tỉnh xây dựng và ban hành.