Bộ Xây dựng công bố định mức chi phí quản lý dự án

Ngày 15/02/2017, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định 79/QĐ-BXD về Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng.

Theo đó, ban hành kèm theo Quyết định này là Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng, làm cơ sở để xác định chi phí quản lý dự án trong tổng mức đầu tư xây dựng, dự toán xây dựng công trình.

Định mức (%) của một số công trình có chi phí xây dựng và chi phí thiết bị ≤ 10 tỷ đồng như sau: Công trình dân dụng: 3,282%; Công trình công nghiệp: 3,453%; Công trình giao thông: 2,936%; Công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn: 3,108%; Công trình hạ tầng kỹ thuật: 2,763%.

Chi phí quản lý dự án của công trình quốc phòng, an ninh xác định theo Định mức chi phí quản lý dự án của các loại công trình nêu trên, chi phí này chưa bao gồm thuế GTGT.

Quyết định 79/QĐ-BXD có hiệu lực từ ngày 01/3 và thay thế Quyết định 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009.

Phương pháp xác định dự toán chi phí khảo sát xây dựng:

Theo Thông tư 01/2017/TT-BXD hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng, 02 phương pháp xác định dự toán chi phí khảo sát xây dựng gồm:

Phương pháp xác định theo khối lượng và đơn giá khảo sát xây dựng;

Phương pháp xác định trên cơ sở khối lượng hao phí vật liệu, nhiên liệu; nhân công; máy và thiết bị khảo sát và bảng giá tương ứng.

Tùy theo yêu cầu kỹ thuật, điều kiện cụ thể thực hiện công tác khảo sát xây dựng của từng công trình, dự án mà dự toán chi phí khảo sát xây dựng được xác định theo một trong các phương pháp trên.

Ngoài ra, một số khoản chi phí có liên quan đến khảo sát xây dựng được xác định như sau: Chi phí lập nhiệm vụ khảo sát xây dựng bằng 3% dự toán chi phí khảo sát xây dựng tương ứng; Chi phí giám sát khảo sát dựa trên cơ sở định mức tỷ lệ phần trăm (%) do Bộ Xây dựng công bố.

Thông tư 01/2017/TT-BXD có hiệu lực từ ngày 01/4, thay thế Thông tư 17/2013/TT-BXD.


Ảnh minh họa.

Tổ chức tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động

Đây là nội dung được đề cập tại Thông tư 02/2017/TT-BLĐTBXH hướng dẫn tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ). Theo đó quy định:

Tháng hành động về ATVSLĐ được tổ chức từ ngày 01 đến ngày 31/5 hằng năm.

Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ được tổ chức vào 01 ngày trong khoảng thời gian từ ngày 01 đến 10/5 hàng năm.

Thay thế việc tổ chức tuần lễ quốc gia ATVSLĐ - phòng chống cháy nổ vào trung tuần tháng 3 hàng năm.

Thông tư 02/2017/TT-BLĐTBXH có hiệu lực từ 06/4/2017 thay thế Hướng dẫn 4280/BCĐTLQG-ATLĐ.

Mức giá dịch vụ kiểm định kỹ thuật ATLĐ một số thiết bị, vật tư

Thông tư 41/2016/TT-BLĐTBXH (có hiệu lực từ 01/01/2017) quy định về mức giá dịch vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động (ATLĐ) đối với máy, thiết bị, vật tư và các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ.

Theo đó, mức giá dịch vụ kiểm định kỹ thuật ATLĐ của một số thiết bị, vật tư được quy định như sau: Nồi hơi có công suất nhỏ hơn 01 tấn/giờ: 700.000 đồng; Nồi đun nước nóng công suất nhỏ hơn 500.000 Kcal/h: 700.000 đồng; Bình chịu áp lực có dung tích đến 02m3: 500.000 đồng; Thang máy dưới 10 tầng dừng: 2.000.000 đồng; Tàu lượn, đu quay dưới 20 người: 1.500.000 đồng.

Mức giá trên là mức giá tối thiểu, đã bao gồm thuế giá trị gia tăng. Giám đốc các tổ chức hoạt động kiểm định kỹ thuật ATLĐ quy định mức giá cụ thể dịch vụ kiểm định kỹ thuật máy, thiết bị, vật tư và các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ do mình cung ứng bảo đảm không thấp hơn mức giá tối thiểu.