Bệnh viện Đa khoa Quốc tế
Hải Phòng

                             Thông tin chi tiết

    - Tên công trình: Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hải Phòng        
    - Chủ đầu tư: 
Công ty cổ phần Hàng Kênh
    - Địa điểm xây dựng: 
Số 124 Nguyễn Đức Cảnh
                                     Lê Chân - Hải Phòng

    - Quy mô: 22 tầng
    - Tổng diện tích xây dựng: 2.600 m2
    - Tổng diện tích sàn: 36.000 m2
    - Tổng mức đầu tư: 75,75 tỷ đồng 
    -
 Khởi công: 3/2012
    - Hoàn thành: 

 

 

Một số hình ảnh khác: