Bệnh viện Phụ sản Quốc tế
Hải Phòng

                             Thông tin chi tiết

    - Tên công trình: Bệnh viện Phụ sản Quốc tế Hải Phòng        
    - Chủ đầu tư:
Công ty cổ phần tập đoàn HAPACO
    - Địa điểm xây dựng: 
Số 738 Nguyễn Văn Linh
                                     Niệm Nghĩa - Lê Chân - Hải Phòng

    - Quy mô: 9 tầng
    - Tổng diện tích xây dựng: 12.192 m2
    - Tổng diện tích sàn: 19.851,55 m2
    - Tổng mức đầu tư: 39,266 tỷ đồng 
    -
 Khởi công: 11/2012
    - Hoàn thành: 

 

 

Một số hình ảnh khác: