Công trình NƠXH DamSan

                             Thông tin chi tiết

    - Tên công trình: Khu nhà ở xã hội dành cho người thu nhập                                 thấp DamSan
    - Chủ đầu tư: Công ty dệt sợi DamSan
    - Địa điểm xây dựng: 
Số 56 Trần Hưng Đạo - Lê Hồng                                              Phong - Thái Bình
    - Quy mô: 17 tầng
    - Tổng diện tích xây dựng: 1.600 m2
    - Tổng diện tích sàn: 20.044 m2
    - Tổng mức đầu tư: 100,254 tỷ đồng 
    -
 Khởi công: 
    - Hoàn thành: 

 

 

Một số hình ảnh khác: