Nhà máy IIA

                             Thông tin chi tiết

    - Tên công trình: Xây dựng nhà và hạ tầng - Nhà máy IIA
    - Chủ đầu tư: Chi nhánh Cty TNHH IHI Infastructure Asia         - Địa điểm xây dựng: Khu công nghiệp Đình Vũ Hải Phòng
    - Diện tích: 14ha
    - Tổng mức đầu tư: > 75 tỷ đồng 
    -
 Khởi công: 12/2013
    - Hoàn thành: Đang thi công

 

 
   

Một số hình ảnh khác: