Click vào hình để xem
kích thước chuẩn

                             Thông tin chi tiết

       Tên công trình: Khu nhà điều dưỡng bệnh nhân - Bệnh viện
       điều dưỡng PHCN Bưu điện I Đồ Sơn - Hải Phòng     
   
       Địa điểm xây dựng: Đồ Sơn - Hải Phòng
       Chủ đầu tư: 
Bệnh viện điều dưỡng PHCN - Bưu điện I
       Quy mô: 7 tầng
       Tổng diện tích xây dựng: 376 m2

         Tổng diện tích sàn: 4.510 m2
       Tổng mức đầu tư: 14,5 tỷ đồng 


Một số hình ảnh khác: