Click vào hình để xem
kích thước thật

                             Thông tin chi tiết

       Tên công trình: Trung tâm dịch vụ Bưu điện Đồ Sơn
       Địa điểm xây dựng: Đồ Sơn - Hải Phòng
       Chủ đầu tư: 
Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam
       Quy mô: 11 tầng
       Tổng diện tích xây dựng: 950 m2

         Tổng diện tích sàn: 10.300 m2
       Tổng mức đầu tư: 35 tỷ đồng 


Một số hình ảnh khác: