Thông tin chi tiết

* Tên Dự án                            : Khu đô thị Cựu Viên
* Tổng diện tích mặt bằng        : 32 ha
* Tổng mức đầu tư                  : 1000 tỷ đồng
* Công trình công cộng gồm có:

    - Trung tâm Thương mại
    - Trung tâm Văn hoá - Thể thao
    - Trường học
    - Cơ quan Hành chính
    - Khách sạn
                          

    * Công trình nhà ở gồm có:
      - Nhà Chung cư                 : 1700 căn hộ
      - Nhà phân lô                     : 184 ngôi nhà
      - Nhà Biệt thự                    : 119 biệt thự  

Mặt bằng Khu Đô thị Cựu Viên