Khu nhà ở Tinh Thành
             Thông tin chi tiết
- Tổng diện tích xây dựng : 27.575 m2

- Tổng số căn hộ              : 1.267 căn hộ
- Tổng mức đầu tư           : 640,665 tỷ đồng

Một số hình ảnh khác:
Mặt bằng dự án