Khu chung cư Cát Bi

                  Thông tin chi tiết

       Tên Dự án: Khu chung cư Cát Bi
       Tổng diện tích mặt bằng: 6.314 m

       Tổng số căn hộ: 180 căn hộ         
         Tổng diện tích sàn: 9.681 m2
       Tổng mức đầu tư: 13,5 tỷ đồng 

 

Một số hình ảnh khác: