Khu nhà ở 25 Lam Sơn

                  Thông tin chi tiết

       Tên Dự án: Khu nhà ở 25 Lam Sơn
       Tổng diện tích mặt bằng: 6.500 m

       Tổng số căn hộ: 54 căn hộ         
         Tổng diện tích sàn: 12.000 m2
       Tổng mức đầu tư: 31,7 tỷ đồng 


Một số hình ảnh khác: