Tên Địa Chỉ Điện thoại
Sàn giao dịch BĐS CDI Số 5 Lạch Tray - Ngô Quyền - Hải Phòng 031 3832156
Sàn giao dịch Bắc Sơn Bắc Sơn - Kiến An - Hải Phòng 031 3542289

Sàn giao dịch bất động sản CDI có chức năng và nhiệm vụ như sau :
           
1. Nhiệm vụ của Sàn giao dịch

 
Sàn giao dịch bất động sản CDI là đơn vị trực thuộc Công ty cổ phần Xây dựng và Phát triển đầu tư HP . Tổ chức tiêu thụ và giải quyết thủ tục hợp đồng mua bán nhà đối với bất động sản thuộc các dự án kinh doanh phát triển nhà của Công ty, cung cấp các dịch vụ kinh doanh bất động sản cho các tổ chức cá nhân khác có nhu cầu .
         
2. Chức năng của Sàn giao dịch

 
Sàn giao dịch CDI kinh doanh các dịch vụ bất động sản như sau :

- Môi giới bất động sản

- Tổ chức các giao dịch mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua bất động sản

- Thông tin quảng cáo và trưng bày sản phẩm bất động sản

- Định giá bất động sản

- Tư vấn pháp lý, thủ tục về các giao dịch bất động sản

- Đấu giá bất động sản

- Quản lý bất động sản