Tên công ty
Tên tiếng anh
Tên viết tắt 
Địa chỉ
Tel
Email
Website
 
Công ty cổ phần Xây dựng và Phát triển đầu tư Hải Phòng
: Hai Phong Construction and Development Investment join stock company
: CDI
: Tòa nhà VP, Khu Đô Thị Cựu Viên, phường Bắc Sơn, quận Kiến An, Hải Phòng
: 0225-3847034
: cdi.xaydung92@gmail.com
: www.cdi.com.vn