Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
102/2014/NĐ-CP 10/11/2014 Về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai
188/2013/NĐ-CP 20/11/2013

Nghị định số 188/2013/NĐ-CP của Chính phủ : Về phát triển và quản lý nhà ở xã hội

84/2013/NĐ-CP 25/07/2013

Nghị định số 84/2013/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về phát triển và quản lý nhà ở tái định cư

23/2013/NĐ-CP 25/03/2013 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2011/NĐ-CP ngày 17 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ về lệ phí trước bạ
15/2013/NĐ-CP 06/02/2013 Về quản lý chất lượng công trình xây dựng
08/2012/TT-BXD 21/11/2012 Hướng dẫn thực hiện bảo đảm cấp nước an toàn
24/2011/NĐ-CP 05/04/2011 Sửa đổi một số điều của Nghị định số 108/2009/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2009 về đầu tư theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao, Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao - Kinh doanh, Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao
114/2010/NĐ-CP 06/12/2010 Về bảo trì công trình xây dựng