Danh sách các căn hộ khu chung cư Bắc Sơn đã được đăng ký và chưa đăng ký:                   Tải về


                                                       Phối cảnh tổng thể khu chung cư Bắc Sơn

                                                                                  Sơ đồ vị trí


                                                     Tổng mặt bằng khu chung cư Bắc Sơn


                                                                      Nhà chung cư 10 tầng


                                                             Mặt bằng điển hình nhà 10 tầng


                                                                          Nhà chung cư 5 tầng


                                                                   Mặt bằng điển hình nhà 5 tầng