Hồ sơ đăng ký mua nhà nộp tại Công ty cổ phần Xây dựng & Phát triển đầu tư Hải Phòng, bộ phận trực tiếp giao dịch là: Sàn giao dịch bất động sản CDI.
Địa chỉ: Số 5 Lạch Tray - Ngô Quyền - Hải Phòng.
Điện thoại: 0313.832.156.
Fax: 0313.846.963.
Email: CDI-5lachtray@hn.vnn.vn.
Công ty cổ phần Xây dựng & Phát triển đầu tư Hải Phòng tập hợp hồ sơ, lập danh sách đối tượng được mua nhà theo thứ tự ưu tiên, trình Sở Xây dựng thẩm tra.
Sau khi có thông báo chấp thuận danh sách đối tượng mua nhà của Sở Xây dựng, Công ty cổ phần Xây dựng & Phát triển đầu tư Hải Phòng tiến hành ký kết Hợp đồng mua bán nhà với người được mua nhà.
Danh sách các đối tượng (bao gồm cả các thành viên trong hộ) được mua nhà ở chung cư Bắc Sơn công bố công khai tại Sàn giao dịch bất động sản CDI của Công ty cổ phần Xây dựng & Phát triển đầu tư Hải Phòng.