Từ ngày 15/5, Thông tư số 04/2016/TT-BXD ban hành ngày 10/3 của Bộ Xây dựng quy định giải thưởng về chất lượng công trình xây dựng có hiệu lực thi hành.


Ảnh minh họa.

Theo đó, Thông tư 04/2016/TT-BXD quy định các tổ chức, cá nhân có công trình xây dựng, gói thầu xây dựng được đăng ký tham dự xét thưởng các giải thưởng về Công trình xây dựng chất lượng cao và Gói thầu xây dựng chất lượng cao. Các giải thưởng này được xét thưởng hàng năm.

Các công trình được tham dự xét thưởng bao gồm: Công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, giao thông, nông nghiệp và phát triển nông thôn, hạ tầng kỹ thuật từ cấp III trở lên, được xây dựng trên lãnh thổ Việt Nam; Đã được nghiệm thu hoàn thành, đưa vào sử dụng theo quy định của pháp luật trong thời gian không quá 3 năm tính đến thời điểm đăng ký xét thưởng; Không vi phạm các quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng, đất đai, đấu thầu, an toàn lao động, bảo vệ môi trường, an toàn phòng chống cháy, nổ và các quy định khác của pháp luật liên quan; Việc đăng ký công trình quốc phòng, an ninh tham dự Giải thưởng phải được sự chấp thuận của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an.

Thông tư cũng quy định rõ quyền lợi của tổ chức, cá nhân được tặng giải thưởng về chất lượng công trình xây dựng. Theo đó, tổ chức, cá nhân đoạt giải thưởng về Chất lượng công trình xây dựng sẽ được ưu tiên trong quá trình lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng; được xem xét thưởng hợp đồng; được công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng và đăng tải thông tin trên các Trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng, các Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành và Sở Xây dựng các địa phương để làm cơ sở đánh giá năng lực; được quyền sử dụng khai thác thương mại biểu trưng của giải thưởng trong kinh doanh, tiếp thị...