Hồ sơ đăng ký mua nhà thu nhập thấp gồm:
 
1. Mẫu đăng ký mua nhà khu chung cư Bắc Sơn.                                                Tải về

2. Đơn đăng ký mua nhà ở khu chung cư Bắc Sơn.                                            Tải về

3. Giấy xác nhận về đối tượng và thu nhập cá nhân.                                            Tải về

4. Giấy xác nhận hộ khẩu, thực trạng nhà ở của hộ gia đình, cá nhân.            Tải về

5. Hợp đồng mua bán nhà ở chung cư Bắc Sơn.                                                 Tải về

>>> Bấm vào đây để tải tất cả các mẫu đơn <<<